Kiến thức SEO

Cùng HTH Digital khám phá “thế giới” SEO với những kiến thức bổ ích về SEO Technical, cách kiểm tra website, tối ưu website nhé.

Tổng quan về giao thức HTTP

Tổng quan về giao thức HTTP

HTTP là một giao thức cho phép tìm nạp các tài nguyên, chẳng hạn như tài liệu HTML. Nó là nền tảng của bất kỳ trao đổi dữ liệu nào trên Web và nó là một giao thức khách...